Pevski zbor

Pevski zbor TKŠD Pečarovci že vrsto let deluje kot sekcija društva. Pevke in pevci, pod vodstvom domačinke Mire Huber, že desetletja s štiriglasnim petjem bogatimo tradicionalne prireditve domačega društva, kot so Rez (viteške) vinske trte, Materam in ženam v pozdrav in Prvomajsko kresovanje. Društvo pa občasno predstavljamo tudi na občinskih dogodkih, včasih pa tudi na nastopih po Sloveniji in v tujini. Že več kot 15 let v novembru ali decembru v prostorih pečarovskega vaško-gasilskega doma organiziramo koncert »Na pragu Goričkega«, na katerega vselej povabimo vsaj tri instrumentalne oz. vokalne skupine iz Pomurja. Zelo smo veseli, da je koncert vsako leto bolj tradicionalen in kvaliteten, predvsem pa, da omogoča glasbenim skupinam, da se tako predstavijo kot med seboj spoznajo in povežejo. Občasno pevci pripravimo tudi kakšen dogodek v sodelovanju z Ljubiteljsko gledališko skupino Zgrebaši, ki prav tako deluje kot sekcija društva. Ponosni smo, da nam je pred dobrim desetletjem uspelo posneti zgoščenko, na kateri so poleg ljudskih, tudi cerkvene, pesmi, saj člani pevskega zbora društva pojemo tudi pri nedeljskih svetih mašah v pečarovski katoliški cerkvi. Na zgoščenki so posnete številne prekmurske in slovenske ljudske pesmi, ki so že skorajda odšle v pozabo, ker pa je besedilo teh pesmi zares bogato, jih je bilo vredno ohraniti tudi za mlajše generacije. Poleg domačink in domačinov zbor sestavljamo tudi nekateri posamezniki, ki prihajamo iz drugih krajev v naši občini, struktura zbora pa je, glede na spol in starost, že več let podobna. Pevci TKŠD Pečarovci se tako na domačem kot na kateremkoli tujem odru s ponosom predstavimo s t.i. Pečarovsko himno. V omenjeni Pečarovski himni je avtorica besedila, zborovodkinja, Mira Huber, zajela številne naravne in kulturne znamenitosti kraja ter izpostavila tradicionalne poklice, značilne za vas Pečarovci, kot sta lončarstvo in lanenarstvo. Poleg himne povsod zelo radi zapojemo tudi priljubljeno pesem »V našon kraji je lipou«, saj se zavedamo vseh lepot in doživetij, ki jih ponujajo Pečarovci. Veseli nas, da imamo v domačem kraju in v društvu potrebno podporo in spodbudo za ustvarjanje, da imamo možnost razvijati talente in gojiti ljubezen do domače, ljudske, glasbe. Želimo pa si vsekakor novih, dodatnih, članov, s katerimi bi delili svoje glasbene izkušnje in izkušnje sodelovanja v društvu.