Organi društva

Upravni odbor

Predsednica: Danica Kardoš
Podpredsednica: Daša Gita Hack
Tajnica: Monika Lončar
Blagajnik: Štefan Palatin
Člani: Maja Horvat, Mirjana Huber, Alenka Kodila, Dejan Kovačec, Milan Petrijan, Tina Zver in Karel Žekš

Nadzorni odbor

Predsednica: Darinka Grah
Člana: Janko Bačič in Robert Žižek

Disciplinska komisija

Predsednik: Franc Podlesek
Člana: Franc Kodila in Štefan Kutoša

Inventurna komisija

Predsednica: Majda Horvat
Člana: Slavko Kardoš in Goran Kodila