Organi društva

Upravni odbor
Predsednik: Damir Bačič
Podpredsednik: Karel Žekš
Poveljnik: Boris Sabo
Podpoveljnik: Janez Bačič
Tajnik: Simona Barat
Blagajnik: Polonca Rogač
Vodja mladine in pionirjev: Andreja Horvat
Vodja veteranov: Jožef Horvat
Orodjar: Boštjan Gumilar
Član: Robert Žižek
Članica: Klaudija Krpič

Poveljstvo
Poveljnik: Boris Sabo
Podpoveljnik: Janez Bačič

Nadzorni odbor
Predsednik: Tomaž Šeruga
Člani: Franc Podlesek,  Dezider Sever,  Dejan Rogač in  Slavko Šinko

Disciplinska komisija
Predsednik: Jože Krpič
Člani: Zoran Šeruga, Franc Gumilar, Štefan Kutoša in Milan Gomboši