Gledališka skupina

V sklopu Turistično kulturno športnega društva Pečarovci deluje Ljubiteljska gledališka skupina ZGREBAŠI, ki v taki zasedbi deluje že dobrih 20 let. V našem kraju sega gledališka dejavnost daleč nazaj v preteklost. Ker se ta tradicija in ljubezen do igranja na ljudskem odru podaja iz roda v rod, skoraj ne moremo točno reči, kako dolgo smo v Pečarovcih zvesti taki vrsti kulturnega udejstvovanja. Zgodovinski zapiski in arhivi svojcev nekdanjih igralcev omenjajo formirano gledališko skupino v Pečarovcih takoj po prvi svetovni vojni. Zagotovo pa lahko rečemo, da nam elana in dobre volje še ne zmanjkuje.
Skozi čas se nam pridružijo vedno novi amaterski igralci, nekateri nas tudi zaradi obveznosti in hitrega tempa življenja zapustijo ali pa sodelujejo le priložnostno. Vse člane gledališke skupine veže želja po nastopanju in ustvarjanju. Vedno znova ugotavljamo, da lahko funkcioniramo le zato, ker smo iskreni in ker znamo prisluhniti drug drugemu. Vse naše delo temelji na prostovoljstvu in amaterizmu. Večino uprizorjenih del napišemo sami ali jih črpamo iz zapisanih virov.
Uprizarjamo kratke veselo igre, katerih tematiko povzemamo iz življenja preprostih, nam enakih ljudi. Nekajkrat smo pripravili tudi celovečerne predstave in z njimi nastopali doma in drugod. Nastopali smo v domači občini, v Porabju na Madžarskem, na Hrvaškem in po precejšnjem delu Slovenije, skratka na majhnih in velikih odrih.
Trenutno aktivno v gledališki skupini soustvarjamo: Melita Žižek, Štefan Palatin, Barbara Kardoš, Alenka Kodila, Goran Kodila, Danica Kardoš, Majda Horvat, Andreja Horvat. Kot tehnična podpora pri zvočni in svetlobni opremi našega dela je Slavko Kardoš, da je naša maska primerna in frizura na mestu pa skrbi Mateja Horvat. Ob priložnostnih dogodkih vključimo k sodelovanju tudi mlajše člane, ki s svojo igrivostjo popestrijo odrsko dogajanje. Gledališčniki ob pomoči ostalih članov društva vsako leto pripravimo Festival skečev, na katerem se predstavljajo gledališke skupine s kratkimi veselo igrami in se tako potegujejo za Prefriganega Zgrebaša – Prebrisanega lanenarja, le ta je zaščitna figurica festivala in je narejena iz domače gline.