Organi društva

Upravni odbor

Predsednica: Danica Kardoš

Podpredsednica: Daša Gita Hack

Tajnica: Monika Lončar

Blagajnik: Štefan Palatin

Člani: Maja Horvat, Mirjana Huber, Alenka Kodila, Dejan Kovačec, Milan Petrijan, Tina Zver in Karel Žekš

Nadzorni odbor

Predsednica: Darinka Grah

Člana: Janko Bačič in Robert Žižek

Disciplinska komisija

Predsednik: Franc Podlesek

Člana:Franc Kodila in Štefan Kutoša

Inventurna komisija

Predsednica: Majda Horvat

Člana: Slavko Kardoš in Goran Kodila